บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 17 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง "The kitchen garden" : เรื่องเล่าจากสวนพฤกษศาสตร์หลวง เมืองคิว ประเทศอังกฤษ
ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ศรีแสง
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง จัดสวนพักผ่อน ด้วยไม้ผล
ผู้แต่ง สาโรช โสภณางกูร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ชุมชนบัวบก พืชผักพอเพียงที่ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เตือนภัยไรสี่ขา ระบาดในมะพร้าว
ผู้แต่ง สุเทพ สหายา
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รีโมทควบคุมโรงเรือน-อิสราเอล
ผู้แต่ง สุปานี ณ สงขลา
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สวนเห็ดตระการ ฟาร์มเห็ดต้นแบบอีสานใต้
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หลงเสน่ห์สมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2560
ผู้แต่ง ณัชชา อัยรักษ์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ชลบุรีมีทุเรียนด้วยนะ (ตอนที่ 1) : เก็บตกสวนทุเรียนตะวันออก ของดีที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ผู้แต่ง สุปานี ณ สงขลา
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ใบมันสำปะหลัง : อาหารสัตว์เพื่อสุขภาพสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ผู้แต่ง เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ประสบการณ์เรื่องทุเรียน ในบอร์เนียว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
ผู้แต่ง จารุพันธ์ ทองแถม
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?