บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 6 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความเปราะบางของกสิกรรมและกสิกรไทยคือความชราภาพ
ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่...เพิ่มมูลค่า ผลไม้ไทยด้วยการแปรรูป
ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ถกเรื่องไทยแลนด์ 4.0 กับอนาคตพืชสวนไทย
ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง วิกฤติแรงงานภาคการเกษตรกับการจัดการสวนไม้ผลในอนาคต
ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ทิศทางพืชสวนไทยปี 2561
ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 23 พ.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลไม้ของไทยยังขาดดุล เมื่อเปรียบเทียบกับจีน
ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 23 พ.ค. 2561

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?