บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 8 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง L&P ฟาร์มจากทายาทชาวสวนส้ม สู่ธุรกิจส่งออกโป๊ยเซียนระดับโลก
ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผ่าความจริง! ปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมนพืชและสารพัดสารเร่งทางใบ...จำเป็นต่อพืชหรือไม่(ตอน 1)
ผู้แต่ง กรกัญญา อักษรเนียม
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ถึงเวลาแล้วจริงๆของ "คลัสเตอร์ กล้วยไม้ไทย"
ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เมียนมาร์กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตร Climate-Smart Agriculture เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
ผู้แต่ง จักรกฤษณ์ ศรีแสง
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง "เครื่องพยากรณ์ การเกิดโรคข้าว" ช่วยชาวนาลดต้นทุน
ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 02 ส.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นิติเวชทางโรคพืช...เมื่อพืชป่วย หมอ(พืช)ช่วยคุณได้
ผู้แต่ง ลาภิสรา วงศ์แก้ว
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 02 ส.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ''คลีนฟาร์ม'' ยกระดับมาตรฐานการผลิตผักปลอด ในโรงเรือน
ผู้แต่ง กัญตนา หลอดทองหลาง
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 01 ส.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เมื่อจักจั่นระบาดในอ้อย
ผู้แต่ง สุเทพ สหายา
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 01 ส.ค. 2560

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?