วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 16 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Logistics thailand
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.16 No.182 (Oct 17)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (59 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (15 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Marketeer = นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.18 No.210 (ส.ค.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: ยกเลิก (3 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (8 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง National geographic (ฉบับภาษาไทย)
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.17 No.195 (ต.ค.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (58 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (96 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ขวัญเรือน
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.49 No.1100 (ต.ค.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (156 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: คาดว่าจะหาย (สำรวจ) (1 เล่ม)
- สถานะ: ซ่อม (3 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (154 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารเคหการเกษตร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.41 No.11 (พ.ย.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (86 เล่ม)
- สถานะ: ยกเลิก (1 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (48 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.34 No.812 (ปักษ์แรก พ.ย.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (80 เล่ม)
- สถานะ: ยกเลิก (1 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (99 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง สารคดี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.32 No.392 (ต.ค.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (99 เล่ม)
- สถานะ: ยกเลิก (3 เล่ม)
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (70 เล่ม)
- สถานะ: หายชำระเงินแล้ว (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Enterprise ITPro
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.13 No.151 (Jul - Aug 17)
วันที่สร้างตัวเล่ม 05 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Secret : ซีเคร็ต เคล็ดลับสู่ความสุขและความสำเร็จ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.10 No.225 (10 พ.ย.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 05 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (97 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Secret : ซีเคร็ต เคล็ดลับสู่ความสุขและความสำเร็จ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.10 No.224 (26 ต.ค.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 05 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: วารสารเย็บเล่ม (97 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (27 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?