วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 23 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง National geographic (ฉบับภาษาไทย)
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.16 No.190 (พ.ค.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มิ.ย. 2560

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Student weekly
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.48 No.21 (21 May 17)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มิ.ย. 2560

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.38 No.456 (เม.ย.60)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 มิ.ย. 2560

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง 100 วัตต์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ No.158 (Oct15)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 มิ.ย. 2560

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง 100 วัตต์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.159 (Dec 15)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 มิ.ย. 2560

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Advanced thailand geographic
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.21 No.151 (2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 มิ.ย. 2560

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Logistics thailand
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.16 No.176 (May 17)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 มิ.ย. 2560

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Logistics thailand
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.16 No.175 (Apr 17)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 มิ.ย. 2560

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Logistics time
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.13 No.150 (Apr 17)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 มิ.ย. 2560

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Logistics time
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
ฉบับที่ Vol.13 No.151 (May 17)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 มิ.ย. 2560

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?