ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 62 รายการ
1 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร กรณีศึกษาผู้บริหารในองค์กรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ [computer file] / ติณฐ์ทรีย์ แซ่ย่าง...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004543
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การศึกษาโซ่อุปานยางพาราของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี [computer file] / กิตติธัช ใจสว่าง...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004544
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แกะรอยคดีดัง / สุริยัน ศักดิ์ไธสง
ชื่อผู้แต่ง สุริยัน ศักดิ์ไธสง
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ HV8073 ส74 2544
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธาตุเรพรีเซนเททีฟ = Representative Elements/ จอมใจ สุกใส
ชื่อผู้แต่ง จอมใจ สุกใส
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QD31.2 จ54 2559
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ศักยภาพและผลตอบแทนธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระถางต้นไม้ ในอำเภอเมือง จังหวังสุราษฎร์ธานี [computer file] / กฤตยา หมาดทิ้ง...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004545
วันที่สร้าง 25 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ 2492-2541 = 5 Decades of the National Exhibition of Art, 1949-1998 / หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ N7321 ห6 2544
วันที่สร้าง 23 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดประหยัด (Budget Hotel) ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [computer file] / ณัฐกมล คงยิ้ม...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004541
วันที่สร้าง 23 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับงานศิลปะและวัฒนธรรม / เรียบเรียงเนื้อหา เสริมศักดิ์ นาคบัว ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ DS578.32.T7 น63 2552
วันที่สร้าง 23 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นิทรรศน์ฉันรักในหลวง ในดวงใจนิรันดร์ / ธนาคารกรุงเทพ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ DS586 น63 2560
วันที่สร้าง 23 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคของธุรกิจร้านกาแฟ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [computer file] / นครินทร์ แก้วจันทร์...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004542
วันที่สร้าง 23 พ.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?