ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 7 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง passion สุสานรักกุหลาบดำ / กุหลาบน้ำเงิน
ชื่อผู้แต่ง กุหลาบน้ำเงิน
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ ก75ส 2553
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนในเตาเผา : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ภาสกร เวสสะโกศล
ชื่อผู้แต่ง ภาสกร เวสสะโกศล
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ TP363,621.4025 ภ65 2562
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ไทเทเนียใไดออกไซด์ที่เจือด้วยเหล็กเพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรรย์และความเป็นพิษต่อเซลล์ : รายงานการวิจัย / อุไรวรรณ วีระพันธ์
ชื่อผู้แต่ง อุไรวรรณ วีระพันธ์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ RA1224.3 อ79 2559
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง เงารักในรอยทราย อาคาเซีย
ชื่อผู้แต่ง อาคาเซีย
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ อ62ง 2555
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เจ็ดมิติแห่งความมหัศจรรย์ ณ แดนอาทิตย์อุทัย ภาค 2 , อริยา กีรติชีวัน
ชื่อผู้แต่ง อริยา กีรติชีวัน
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ DS812 อ46 2559
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง เจ้าชายยิปซี = The gypsy prince รุ้งพลาย
ชื่อผู้แต่ง รุ้งพลาย
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ ร72จ 2551
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และสังกะสี) ในสัตว์ทะเลเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณแหล่งทำการประมง อำเภอละงู จังหวัดสตูล : รายงานวิจัย , พรพิมล เชื้อดวงผุย , เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
ชื่อผู้แต่ง พรพิมล เชื้อดวงผุย
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SH307.T52 พ43 2562
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?