ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 43 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ / สิริวรุณ
ชื่อผู้แต่ง สิริวรุณ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ BQ4570 K5 ส64 2560
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม / วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ, ภัททิรา วิภวภิญโญ และเชิดชาติ หิรัญโร
ชื่อผู้แต่ง วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ DS586 ว69 2560
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติด้วยครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ LB2832.4.T5 ก64 2560
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ LB2832.4.T5 ห62 2560
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Annual report : Sustainability report 2016 [computer file] / The Stock Exchange of Thailand
ชื่อผู้แต่ง The Stock Exchange of Thailand
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004526
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โครงการสำรวจชนิดของพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง / ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ
ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QH77.T5 ณ62 2560
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) [computer file] / สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004528
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี ๒๕๕๙ : Annual report 2016 [computer file] / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004527
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความมั่นคงคอมพิวเตอร์ = Computer security / แสงสุรีย์ วสุงศ์อัยยะ
ชื่อผู้แต่ง แสงสุรีย์ วสุงศ์อัยยะ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QA76.9.A25 ส82 2560
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / วิชัย โชควิวัฒน
ชื่อผู้แต่ง วิชัย โชควิวัฒน
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ R724 ว62 2560
วันที่สร้าง 16 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?