ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 11 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคอนกรีตน้ำซึมใส่ดินลูกรังทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์ / ณัฐวัตร จันทร์มาตร์, นันทนัช เจริญสุข
ชื่อผู้แต่ง ณัฐวัตร จันทร์มาตร์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ Project 003166
วันที่สร้าง 04 ส.ค. 2560

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Effects of rice bran protein hydrolysates and rice hull phenolic extract on emulsion and oxidative stability / Nopparat Cheetangdee
ชื่อผู้แต่ง Nopparat Cheetangdee
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QK898.P8 N67 2017
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง คนหิ้วหัว [computer file] /
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004494
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่กำลังฟื้นตัวในสวนวนเกษตรยางพาราในจังหวัดสงขลา และพัทลุง / สาระ บำรุงศรี ,จรัล ลีรติวงศ์ฅ ประกาศ สว่างโชติ
ชื่อผู้แต่ง สาระ บำรุงศรี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QH541.15 ส64 2556
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารอนุพันธ์เบนโซไฮดราไซด์ / สุชาดา จันทร์พรหมมา, ณวงศ์ บุนนาค
ชื่อผู้แต่ง สุชาดา จันทร์พรหมมา
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QR82.B3 ส72 2560
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง หนีตาย...ไปกับเธอ : TWINS& A GIRL [computer file] /
ชื่อผู้แต่ง เหมันต์ เชตมี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ 004495
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ไอ เก็ต อิงลิช
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2560

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีสมบัติโปรไบโอติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตสะตอดอง / ศุภศิลป์ มณีรัตน์
ชื่อผู้แต่ง ศุภศิลป์ มณีรัตน์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QR121 ศ74 2555
วันที่สร้าง 02 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย การผลิตสารพอลิแซคคาไรด์จากเห็ดสมุนไพรพื้นเมืองภาคใต้ในอาหารเหลวจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม / สุวิทย์ สุวรรณโณ, ณัฐธิดา สุวรรณโณ
ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ สุวรรณโณ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QK609.T5 ส75 2558
วันที่สร้าง 02 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยเรื่องน้ำยางธรรมชาติกำจัดโปรตีนและการใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม / คณะนักวิจัย วิวัฒน์ พิชญากร, ประภาพร บุญมี
ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ พิชญากร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ R857.P6 ว65 2558
วันที่สร้าง 02 ส.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?