ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 พบ 4 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง : Porpeang the explorer/ เรียบเรียงโดย คนเดินดิน
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ HC445 ศ74 2565
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2565
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สู้โควิดแบบไทย ๆ (๒) / วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ชื่อผู้แต่ง วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ RA644.C67 ว64 2565
วันที่สร้าง 27 ก.ย. 2565
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Use of magnetic field irradiation to improve oil palm germination and survival/ Chadapust Sudsiri
ชื่อผู้แต่ง Chadapust Sudsiri
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QC754.2.M3 C5 2020
วันที่สร้าง 26 ก.ย. 2565
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปูน้ำเค็มในปัตตานี / เรืองฤทธิ์ พรหมดำ, พัน ยี่สัน, ซุกรี หะยีสาแม และศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QL444.M33 ป73 2563
วันที่สร้าง 26 ก.ย. 2565
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?