ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 11 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม / อาดือนา นิโด
ชื่อผู้แต่ง อาดือนา นิโด
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ TS155 อ63 2563
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ / ภรณ์พักตรา ศักดา
ชื่อผู้แต่ง ภรณ์พักตรา ศักดา
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ BF698 ภ32 2563
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมและสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครู/ อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ
ชื่อผู้แต่ง อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ LB1028.3 อ63 2563
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 / มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ; ยอดฉัตร ตสาริกา, แปล
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ JQ1742 พ46 2561
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น/ จุฑารัตน์ เหล่มพราหมณ์
ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ PE1131 จ73 2563
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 (เล่ม 4) / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ KPT2640.A57 ร54 2563
วันที่สร้าง 02 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาโซ่อุปทานมะพร้าว / จัดทำโดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ HD9259.C58 ก64 2563
วันที่สร้าง 01 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่/ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ HD9490.5.P343T5 ก64 2563
วันที่สร้าง 01 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา : สินค้าปาล์มน้ำมัน / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ HD9490.5.P343T5 ก63 2561
วันที่สร้าง 01 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = Strategic communication / วาสิตา บุญสาธร
ชื่อผู้แต่ง วาสิตา บุญสาธร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ HD30.3 ว65 2563
วันที่สร้าง 01 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?