สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 จำนวน 42 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 บทละครพูดเรื่อง หลวงจำเนียรเดินทาง / พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 71
2 ทัศนะของบุคคลในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อบทบาทของงานจัดตารางสอน 42
3 สมุทรศาสตร์ชีวภาพของเอสทูรี่ / ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 42
4 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการจัดตารางสอนสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / วนิดา รัตนมณี 33
5 การจัดตารางโดยใช้วิธีการจำลองอัลเนลลิ่งและวิธีเจนนิติก 33
6 การผลิตแบบอัตโนมัติ/ วนิดา รัตนมณี 33
7 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การออกแบบและสร้างช่วยผลิตน้ำตาลแว่น / วนิดา รัตนมณี, ประโชติ ดำสองสี 33
8 นาฬิกาทราย / สนิท บุญฤทธิ์ 14
9 การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ 14
10 โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทยเรื่อง ผลของยาโลหิตหญิงสาวต่อภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติในอาสาสมัคร = Ya Loa Hid Ying Sao effect on abnormal menstruation in volunteers / วรายุทธ อุทังโค...[และคนอื่นๆ] 14
12345
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?