สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566 จำนวน 351 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ความมั่นคงคอมพิวเตอร์ = Computer security / แสงสุรีย์ วสุงศ์อัยยะ 21
2 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ / ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล 21
3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสัดส่วนการผสมก๊าซและการปรับแต่งการไหลของเปลวไฟที่มีคุณภาพรอยตัดที่ถูกเปลวไฟเจ็ทพุ่งชนโดยตรง / ชยุต นันทดุสิต, ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 21
4 วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ / เพชรพลอย รุ่งกมลทิพย์...[และคนอื่นๆ] 21
5 การจัดการสินเชื่อ/ ไพศาล นาคกราย 21
6 ประชาพิจารณ์ / ชาญชัย แสวงศักดิ์ 21
7 ISO 27001 Introduction to information security management system = ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ / ปริญญ์ เสรีพงศ์ 21
8 พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / ฉัตยาพร เสมอใจ 21
9 ฟิสิกส์แผนใหม่พื้นฐาน / นิคม ชูศิริ 12
10 โปรแกรมพัฒนาภาษารูปแบบใหม่ 12
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?