สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563 จำนวน 260 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การสอนอ่านเบื้องต้น ประเทิน มหาขันธ์ 51
2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วในระบบ Ba(Ti, Sn)O3- (Ba, Ca)(Ti, Zr)O3 - (Na, K, Li)NbO3 สำหรับประยุกต์ใช้เป็นทรานสติวเซอร์ / พรสุดา บ่มไล่ 32
3 Cambridge English for job-hunting / Colm Downes 23
4 เมื่อ ร.๕ ยังทรงพระเยาว์ / แสงเทียน ศรัทธาไทย 23
5 2 ทศวรรษวิวัฒนาการ สกว. / บรรณาธิการ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน, สีลาภรณ์ บัวสาย 23
6 รายงานการฝึกงาน ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) จำกัด / เกวลี เพียรดี, นฤมล ปรางหมู่, วาสนา พรหมคล้าย 23
7 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงานบริการสาธารณะพ.ศ.2541 23
8 www.jobpilot.co.th หางานให้ได้งานผ่านเว็บไซต์สมัครงานชั้นนำรายแรกของเมืองไทย 23
9 การจำลองแถวลำดับแรงดันไฟฟ้าพละงแสง= Simulation of photovotaic array 23
10 สถิติคณิตศาสตร์ 1 = Mathematical statistics 1 / สายชล สินสมบูรณ์ทอง 23
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?