สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 จำนวน 151 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การวางแผนและควบคุมกำไร/ พจนารถ ฤทธิเดช 21
2 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย / พัชรี พันธุเล่ง, นิรชา สองแก้ว, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, บุญฤทธิ์ เจริญสมบัตร 21
3 ศาสนากับสังคมเอเชีย / ฟรังซัวส์ ฮูตาร์ท; แปลโดย บัณฑร อ่อนดำ และเสรี พงศ์พิศ 21
4 Sentences to paragraphs book 3 / George Davidson 21
5 เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์ / ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์ 21
6 เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐาน / เบญจมาศ จันทร์ฉวี 21
7 Thai tapioca starch industries 2015/ the Thai Tapioca Flour Industries Trade Association 21
8 องค์ประกอบและคุณสมบัติการเป็นยาของชาเขียว : สัมมนาและกิจกรรม Seminar and activity (921-473) = Chemical composition and functional properties of green tea [computer file] / ทัศนีย์ วัฒนสิน 21
9 Fundamental methods of mathematical economics / Alpha C.Chiang, Kevin Wainwright 21
10 ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี = Chemical process safety / ขันทอง สุนทราภา 21
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?