สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560 จำนวน 90 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 โรคติดเชื้อที่พบบ่อยทาง หู คอ จมูก / ภาควิชาโสต นาสิกและลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 61
2 ระบบและผลกระทบของการขนส่งน้ำมันทางท่อในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ = System and impact of pipeline-transport of petroleum (Oil-Bridge) in the southern seaboard development project / ดำรงศักดิ์ เขียวไพรี 42
3 ประสิทธิภาพของน้ำมันสะเดาและน้ำมันรำข้าวในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวเปลือก 33
4 การพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเชิงลำดับสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน / พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 33
5 สมุทรศาสตร์ชีวภาพของเอสทูรี่ / ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 33
6 ต้นทุนการผลิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : รายงานวิจัย = Cost in producing graduates by the faculty of nursing Prince of Songkhla university / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, สุธรรม อำพะมะ, วราภรณ์ นุ่นแก้ว 33
7 การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมบริเวณคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สอรัฐ มากบุญ...[และคณะๆ] 33
8 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการออกแบบผิวทาง / ปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ 33
9 จับตามอง SMEs ของญี่ปุ่น 33
10 สมรรถภาพการสืบพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของโคนมพันธุ์แท้โฮลสไตน์-ฟรีเชียนในระยะก่อนและหลังคลอด 33
123456789
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?