สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 จำนวน 256 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 PROBIOTIC : แบคทีเรียเพื่อสุขภาพ 101
2 รายงานการฝึกงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ / พัชนิดา แดงมั่ง, เยาวลักษณ์ กีษบุศย์ 42
3 แพลงก์ตอนพืช / ลัดดา วงศ์รัตน์ 33
4 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวของนักกีฬาว่ายน้ำชายที่มีต่อความเร็ว ในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อระยะทาง 100 เมตร / สวนรรถ ช่วยสงฆ์ 33
5 การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย / ขวัญตา บาลทิพย์... [และคนอื่น ๆ] 33
6 เสียบยอดลิ้นจี่หนึ่งต้น มีหลายสายพันธุ์ / ไว อินต๊ะแก้ว 33
7 สาหร่าย/ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 33
8 การออกไปลงทุนในต่างประเทศ : การวิเคราะห์รายภาคธุรกิจและระดับสถานประกอบการ / ผู้เขียน กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์ 33
9 แนะนำ KCF 1.0 โปรแกรมจัดการอาหารโคนมและคำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด 33
10 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์พลอยสี / สัมพันธ์ วงศ์นาวา, ผดุง บุญสิน 33
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?