สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 จำนวน 306 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว = Tourist behavior / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 31
2 สมุทรศาสตร์ชีวภาพของเอสทูรี่ / ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 31
3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการบริษัทและอัตราความสามารถในการทำกำไรของบริษัทประกันวินาศภัยไทย / พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ และนราทิพย์ จั่นสกุล 22
4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด 22
5 ซิงเกอร์เวิลด์ [วีดิทัศน์] 22
6 การเงินและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ / สิริพรรณ แซ่ติ่ม 22
7 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 22
8 การจัดการความรู้กับนวัตกรรม / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 22
9 Inter-wxaminer variations in scoring of gingival index and plaque indices in periodontal patients among 6 examiners 22
10 รัฐศาสตร์เบื้องต้น / ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ 22
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?