สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 จำนวน 301 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 อีเด็นน้อยกับทะเลแห่งความสุข = Little eden and the happy sea / เรื่องโดย กาญจนา อดุลยานุโกศล, สุรศักดิ์ ทองสุกดี, นันทพร อัฉริยะศิลป์ ;แปลโดยพาลาภ ทิพทัศ 41
2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว / เลิศพร ภาระสกุล 41
3 สมุนไพร ไม้พื้นบ้าน / นันทวัน บุณยะประภัศร, อรนุช โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ 41
4 การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ครบรอบ 30 ปี / กฤษณา ธงแก้ว, สลิลทิพย์ เชียงทอง, บรรณาธิการ 32
5 การบริหารการผลิต : ในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ / สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล, ยอดดวง พันธ์นรา 32
6 โครงงานนักศึกษา (850-498) การยืดอายุการเก็บรักษาผลมะนาวในบรรจุภัณฑ์โดยใช้สารเคลือบผิวร่วมกับอุณหภูมิต่ำ / พลกฤษณ์ จิวานิจ, พัลลภา ปานซ้าย 32
7 ตำรารังสีรักษา ฟิสิกส์ ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วย/ พวงทอง ไกรพิบูลย์, วิภา บุญกิตติเจริญ, จีระภา ตันนานนท์ 32
8 พริก / มณีฉัตร นิกรพันธุ์ 32
9 ศึกษาเรียนรู้ / อุทัย ดุลยเกษม 23
10 พรรณไม้พื้นเมืองปักษ์ใต้ / คำนวณ แก้วช่วง ; ประพันธ์ ผลเสวก, ประยงค์ คงเมือง, บรรณาธิการ 23
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?