สถิติลำดับการยืมทรัพยากร
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ยืมลำดับที่
1 หลักการตลาด/ ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่นๆ] 1,9541
2 คณิตศาสตร์ 1 / นันทิยา จันทร์ประทีป 1,8972
3 ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก / 1,7533
4 การเงินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงใหม่ / สุพาดา สิริกุตตา...[และคนอื่น ๆ] ; อมรศักดิ์ บุญเรือง, บรรณาธิการ 1,5944
5 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา, ธนานิธ เสือวรรณศรี เรียบเรียง 1,3965
6 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์ 1,3946
7 พันธุศาสตร์ / ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 1,3797
8 เคมีอินทรีย์ เล่ม1/ สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี 1,2958
9 พฤติกรรมองค์การ / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่น ๆ] ; อมรศักดิ์ บุญเรือง, บรรณาธิการ 1,2239
10 เคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย / มั่นสิน ตัณฑลเวศม์, มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศน์ 1,19710
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?