สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 09 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 09 พฤษภาคม 2564 จำนวน 121 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 อิทธิพลการเพิ่มขึ้นของความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาในช่วงฤดูแล้ง 21
2 ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา / ศรัณย์ นักรบ 21
3 การศึกษาและวิเคราะห์คุณค่าอาหารของสาหร่ายผมนาง กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนในและตอนนอก / สุรภีร์ วีรวานิช, จารุวรรณ สุจริต, สนิท อุโพธิ์ 21
4 การศึกษาแบบการสนทนากลุ่มเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม / พรทิพย์ ศรีวัชรินทร์, รศรินทร์ เกรย์ 21
5 การทำปุ๋ยหมักผักตบชวาร่วมกับกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้นและกากตะกอนจากโรงงานยางแท่ง STR 20/ ประไพพรรณ จันทร์ทิพย์ 12
6 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมและกระจายวัตถุดิบในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยการกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่" / วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล และกันยา อัครอารีย์ 12
7 รายงานการวิจัยเรื่อง โฟมทำความสะอาดผิวที่มีน้ำมันหอมระเหยซึ่งสกัดจากเหง้าเปราะหอม (Kaempferia galanga Linn.) เป็นส่วนประกอบ = Ckeansing foam containing essential oil extracted from rhizome of Proh Hom (Kaempferia galanga Linn.)/ กฤตยา วิชานศวกุล, มนธิรา วิทยะเสถียรกุล 12
8 ประเทศไทยกับ GSP โครงการ 4 ของสหรัฐฯ 12
9 เรียนลัด Windows 95 & 98 / วศิน เพิ่มทรัพย์, วิภา เพิ่มทรัพย์ 12
10 การแสดงออกของยีนโปรตีนเรืองแสงสีเขียวใน Bacillus spp. = Expression of green fluorescent Protein Gene in Bacillus spp. / อติพล พัฒิยะ 12
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?